Heel

Oude Bagage

“Ja”, zei Josette, “en het is in coaching zo belangrijk je altijd bewust te zijn van overdracht en tegenoverdracht”.
Josette, een ervaren consultant en coach, maakte die opmerking niet voor het eerst. Bij eerdere ontmoetingen had ze vergelijkbare dingen gezegd.
‘Hm-m’, zei ik, schonk nog een wijntje en knikte. Ik wist wat ze bedoelde: het meespelen van oude relatiepatronen in therapie en coaching. Maar in mijn opleiding heeft twee jaar lang niemand het over ‘overdracht’ gehad. Heeft mijn opleider (CTI, Cal. USA) het thema verwaarloosd?
Gelukkig niet. Alleen, CTI benoemt het niet zo. Het houdt zijn studenten verre van het jargon van Jung en Freud. Het wil CoActive© coaching niet belasten met wat gangbaar is in therapie. Het vraagt slechts: waarmee kun je niet zijn, zodat je er ook in coaching niet mee kunt zijn? Ofwel, welke innerlijke beweging moet je nog maken om als coach bij de gecoachte te kunnen blijven als die iets doorleeft wat jou raakt? Een oefening in confronterend zelfonderzoek. En het CTI werkt met een coaching-model van hoekstenen en contexten en principes dat bestand is tegen storende overdracht. Ik hoef hier niet het hele model op te voeren om dit uit te leggen. De geweldigste hoeksteen (een van de vier) van het model vind ik deze: ‘De gecoachte is van nature creatief, vindingrijk en heel; er is niets stuk, er valt niets te repareren’. Wauw, daar ben ik nog steeds van onder de indruk. Deze hoeksteen weerstaat reddende, overheersende, bange, onzekere en anderszins worstelende coaches. De coach die in de geest van deze hoeksteen coacht, hoeft niet te redden of bang te zijn of hard te werken. Coach, ontspan! De gecoachte weet al lang wat nodig is. Hij of zij hoeft het zich slechts te herinneren. Als coach geef je energie aan en begeleid je dit herinneringsproces, op verzoek, respectvol voor de heelheid van de gecoachte. Dat laat niet veel ruimte voor storende tegenoverdracht. En mocht de coach toch oude bagage in de coaching dumpen, dan komt deze waarschijnlijk knarsend tot stilstand. Mooi hè.

MS